Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Középiskolák képes leírás - Felvételi - hasznos információk.tlap.hu
részletek »

Középiskolák - Felvételi - hasznos információk.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: felveteli.tlap.hu » Középiskolák
Keresés
Találatok száma - 12 db
Budai középiskola

Budai középiskola

A Budai Középiskola 2004-ben jött létre. Elődei a Táncsics Mihály Angol Két Tannyelvű Gimnázium, a Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola, a Szigeti György Műszaki Szakközépiskola és a Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola voltak. Iskolánkban a nevelés középpontjába a humanizmust, a nyitottságot, a különböző világnézetek és kulturális értékek iránti toleranciát helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink becsüljék hazánkat, társadalmi és természeti értékeinket, átérezzék a környezetünk iránti felelősséget és az emberiség egészét érintő problémákat.

Digitális középiskola

Digitális középiskola

A Digitális Középiskola esélyegyenlőséget javító program egy 2003. szeptemberében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elindult számítógéppel támogatott esti tagozatos gimnáziumi képzés. A program kísérleti szakasza - amely elsősorban hátrányos helyzetű roma közösséghez tartozó személyek részére szólt -, az első sikeresen érettségizett évfolyam után 2007-ben lezárult, azóta normatíva alapján finanszírozott, gimnáziumi képzésként működik a Földes Ferenc Gimnáziumban.

Fóti Waldorf Iskola

Fóti Waldorf Iskola

A felvételi nem vizsga, nem szelektálás! A felvétel során a következő szempontok érvényesülnek: Iskolaérett-e a gyermek? Waldorf-óvodába járt-e, jár-e testvére az iskolába? Milyen az osztály várható összetétele? A felvételizni szándékozó családok az iskola irodájában felvételi adatlapot kapnak és kérdéssort egy részletes gyermekleírás elkészítéséhez.

Gábor Dénes Szeged

Gábor Dénes Szeged

Szeretnél többet tudni az iskoláról? Olvasd el Mustos tamás János írását, mely 1953-tól 1980-ig követi nyomon az iskola történetét. Az 1980-tól 2000-ig történtekről Barta Antal ad számot szakdolgozatában. Iskolánk igazgatóiról is olvashatsz. 2009. július 1. Intézményi összevonás. Az összevont intézmény neve Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola. Tagintézmények: Csonka János Tagintézmény, a Gábor Dénes Tagintézmény, és a Széchenyi István Tagintézmény

Galamb József Szki

Galamb József Szki

A hagyomány, a korszerű műveltség, a XXI. század igényeit figyelembe vevő szakképzést biztosítjuk a hozzánk érkező fiataloknak és felnőtteknek. Innovatív tantestületünk modern felszereltségű intézményben várja a tanulni, fejlődni akaró, szakmát elsajátítani kívánó növendékeket. Képzéseink a valódi értékek befogadására, a hasznosítható , sokszínű tudásra, az új társadalmi kihívásokra teszi nyitottá, alkalmassá leendő diákjainkat.

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola

Az alapítók - maguk is jeles vendéglős szakemberek - a kiváló szakács- és cukrászmester, Hansági Ferenc munkálkodásának szellemében hívták életre az Oktatási Alapítványt 1991-ben. Többirányú szakképesítéssel, idegen nyelv ismerettel rendelkező, a vendéglátás és idegenforgalom területén színvonalas és korszerű szaktudással bíró tanulók képzésére létesült az iskola.

Meta Szakközépiskola

Meta Szakközépiskola

Ki vehet részt az államilag finanszírozott iskolarendszerű OKJ-s képzéseinken? Bárki, akinek még nincs iskolarendszerben állami támogatással szerzett szakképesítése. Az életkor nem akadály, az esti/levelező tagozatra bárki beiratkozhat. Életkorbeli korlátozás csupán a nappali tagozaton van, ugyanis ide csak 22 éves (kivéve, ha az általános iskola első osztályát 7 évesen, vagy ennél később kezdted meg, mert ez esetben 23 éves) korodig járhatsz.

Neumann János Középiskola és kollégium

Neumann János Középiskola és kollégium

Amikor 1987 szeptemberében elindult itt a képzés, egy kis iskola volt, alig több mint háromszáz tanulóval, mintegy húsz tanárral, és mindenki úgy érezte, a világvégén, egy lakótelep közepén. Az elmúlt huszonöt év mindent megváltoztatott. Az iskola naggyá nőtte ki magát: ezer tanulójával, száz tanárával a város egyik legnagyobb létszámú középfokú oktatási intézménye lett. De nem a mennyiségi fejlődés elsősorban a legfontosabb: az intézményben az állandóságot az állandó változás, a jobb keresése, az oktatás folytonos és folyamatos megújítása adja. Így váltunk kísérletező, állandó útkereső iskolaként stabil ponttá: az igényes oktatás, a minőségre való törekvés színhelyévé és színterévé, városunk elismert iskolájává. Megváltozott perifériális helyzetünk is. Nemcsak azért, mert mára az intézmény házai 'behálózzák' a várost, öt helyen folyik immár a munka, hanem főleg azért, mert hírünk a centrumba vitt.

Széchenyi István Két tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Széchenyi István Két tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

A portálrendszer a nyolcadikosok felvételében nyújt segítséget. A jelentkezők aktuális helyezését, a KERESÉS menüpont alatt lehet megtekinteni (OM azonosító szükséges). Itt lehet a tanulóazonosító (OM azonosító) megadásával megkeresni, pillanatnyilag melyik listában hanyadik helyen áll az iskolánkba jelentkezett tanuló.

Hirdetés
Szegedi Gazdasági Középiskola Kőrösy József Tagintézménye

Szegedi Gazdasági Középiskola Kőrösy József Tagintézménye

Az iskola életében 1979-ben újabb változás történt: a Rózsa Ferenc Szakközépiskolából a kereskedelmi szak átkerült hozzánk. A legnagyobb gondot nem a tartalmi munka jelentette, hanem a hely hiánya, de rövid időn belül új termek építésével ez is megoldódott. Számos tantárgy megújult, jobban igazodva ezzel az igényekhez. Korszerűsödött a géppark, a szertárak felszerelése. 2009. július 1-től a szakképző intézmények szegedi átszervezése nyomán iskolánk összevonásra került a a Krúdy Gyula Kerekedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával és a Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskolával. Új nevünk Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola lett, a főigazgatóság, így az intézmény székelye iskolánk épületébe került.

Tömörkény István Gimnázium

Tömörkény István Gimnázium

A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola jogelődjét 1897-ben alapította Szeged városa Állami Leányiskola néven. Az intézmény kezdetben ideiglenesen egy bérházban nyert elhelyezést, a Szabadkai sugárút és a Földvári utca sarkán álló Novák-házban. 1901-1903 között épült fel a M. Kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium által megvásárolt Wodlianer-féle telken a ma is az oktatásnak helyet adó épület, melyet Baumgarten Sándor, Lechner Ödön közvetlen tanítványa tervezett, aki maga is Lechner hatása alatt állott, és munkáinál igyekezett hasonló motívumgazdagságot alkalmazni. A magyaros szecessziós stílusban fogalmazott épületet kezdetben kétszáz leánynövendék számára tervezték, hatvan internátusi hellyel és tizenkét tanteremmel.A társadalmi igények változásának eredményeként 1916-ban iskolánk elsők között vált leánygimnáziummá. 1922-ben az iskola felvette Árpád-házi Szent Erzsébet nevét. Az intézmény népszerűségét jelzi, hogy az eredetileg 200 főre tervezett épületbe az 1930-as években már 500 tanuló járt.

Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola

Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola

A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézményének képzési kínálatában szereplő szakmai képzésekhez előfeltétel: érettségi vizsga (kivéve az Irodai asszisztens képzést, amelyhez a 10. évfolyam sikeres teljesítése a bemeneti feltétel). Nappali tagozaton abban az évben lehet utoljára tanévet kezdeni, amelyben a tanuló a 22. életévét betölti (kivéve, ha az általános iskolai tanulmányait 7 éves korában kezdte). Jelentkezés formája: jelentkezési lap leadása az iskolában. A jelentkezési lap honlapunkról letölthető, vagy az iskola titkárságán átvehető.

Tuti menü